Hvad er VMS?

Hvad er overgangsalderen?

Overgangsalderen er en naturlig fase i kvindens liv, hvor hormonniveauerne begynder at falde, og menstruationerne til sidst ophører. Normalt holder menstruationerne op et sted mellem 45- og 55-års-alderen. Det, der kaldes for menopausen, fastslås 12 måneder efter, at man har haft sin sidste menstruation.2-4 Gennemsnitsalderen for menopausen er 51 år.3 Med overgangsalderen, der sommetider også kaldes for klimakteriet, menes der tiden før, under og efter menopausen.5

Hvad menes der med perimenopausen?

Perimenopausen, der er tiden før overgangsalderen, er betegnelsen for den tid, hvor man begynder at få forskellige symptomer på overgangsalder. Symptomerne kan starte allerede 10 år før menopausen. Efterhånden falder niveauerne af hormonet østrogen, og menstruationerne ophører.3,6,7

Tre kvinder taler - en med emoji hoved

Overgangsalderen påvirker kvinder forskelligt

Kvinder er forskellige, og det samme gælder symptomerne i overgangsalderen. Desuden er der en række faktorer, som har betydning for, hvordan man oplever symptomerne. Det gælder for eksempel forskellige sygdomstilstande, etnicitet og mental sundhed.8,9

 

Denne hjemmeside bruger kønsspecifikke betegnelser (f.eks. kvinde, kvinder, hun), men vi anerkender, at nogle personer, der oplever overgangsalderen, kan identificere sig anderledes end kønnet og pronominer.

Hvad er de mest almindelige symptomer i overgangsalderen?

Op til 80 % af kvinderne
Op til 80 % af kvinderne

Referenser:

  1. Thurston RC. Vasomotor symptoms. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al, eds. Menopause Practice: A Clinician’s Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society; 2019:43-55.
  2. Santoro NF. Menopause. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al, eds. Menopause Practice: A Clinician’s Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society; 2019:1-21.
  3. What is menopause? The Menopause Charity. https://www.themenopausecharity.org/wp-content/uploads/2021/04/What-is-menopause_.pdf Accessed July 07, 2023.
  4. WHO, World Health Organization. Menopause. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/menopause#:~:text=Most%20women%20experience%20menopause%20between%20,natural%20part%20of%20biological%20ageing. Accessed 22.11.2023
  5. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-klimakteriet/
  6. Jones RE, Lopez KH. Reproductive aging. In: Human Reproduction Biology. 4th ed. London, UK: Academic Press, 2013;119-131.
  7. Avis NE, Crawford SL, Greendale G, et al. Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition. JAMA Intern Med 2015;175(4):531-539.
  8. Richard-Davis G, Wellons M. Racial and ethnic differences in the physiology and clinical symptoms of menopause. Semin Reprod Med 2013;31(5):380-386.
  9. Monteleone P, Mascagni G, Giannini A, Genazzani AR, Simoncini T. Symptoms of menopause - global prevalence, physiology and implications. Nat Rev Endocrinol 2018;14(4):199-215
  10. Kaunitz AM, Manson JE. Management of menopausal symptoms. Obstet Gynecol 2015;126(4):859-876.